NOVAS


BioModem participa como socio no proxecto innovador PURINPRECISO

02/01/2024

BioModem participa como socio no proxecto innovador PURINPRECISO

Entre os novos grupos operativos aprobados a través das axudas para a execución de proxectos innovadores da Asociación Europea da Innovación (AEI), o proxecto innovador PURINPRECISO no que o grupo BioModem da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría participa como socio, acaba de ser aprobado.

 

O Grupo Operativo PURINPRECISO ten como obxectivo principal deseñar e probar un equipo para análise, control e documentación dixital en tempo real da aplicación de puríns con tanques distribuidores para o seu uso como fertilizantes.


O proxecto está formado por un equipo multidisciplinar composto por Talleres Carruxo SL, os grupos de I+D+i BioModem, Visión Artificial e Arquitectura de Computadores da USC, SAT As Pandas e Fundación Empresa Universidade Galega (FEUGA). Tamén forma parte do Grupo Operativo, en calidade de membro cooperante, o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) pertencente á Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL).

 

Este proxecto conta cun orzamento total de 180.000,00€ financiado polas axudas para a execución de proxectos innovadores dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Plan Estratéxico da política agraria común (PEPAC) 2023-2027. A Consellería do Medio Rural é o órgano da Administración galega ao cal lle corresponde propoñer e executar as directrices xerais no ámbito rural e engloba as competencias en materia de agricultura, gandería, desenvolvemento rural e ordenación comarcal, estruturas rurais, industrias agroalimentarias e forestais, montes, prevención e defensa dos incendios forestais. 

CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto