NOVAS


IdeaLugo premia sendos proyectos innovadores en sectores tradicionales

El Progreso 13/11/2019

IdeaLugo premia sendos proyectos innovadores en sectores tradicionales

El jurado […] acordó conceder el premio a BeWell y el accésit a Timbersoul, que serán entregados en un acto que se celebrará a principios del próximo mes de diciembre


https://www.elprogreso.es/articulo/lugo/idealugo-premia-sendos-proyectos-innovadores-sectores-tradicionales/201911131059401406986.html

CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto