NOVAS


Investigan si Galicia podría surtir con barricas de roble el país a sus bodegas

La Voz de Galicia 05/02/2020

Investigan si Galicia podría surtir con barricas de roble el país a sus bodegas

Adriana Conde, del grupo BioMODEM, trabaja además en averiguar qué proporción deberían tener los toneles


https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/forestal/2020/01/21/investigan-galicia-surtir-barricas-roble-pais-bodegas/00031579636024146573701.htm

CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto