TRANSFERENCIA


Contratos de investigación financiados con fondos públicos


Título: Campo demostración estudio de eficiencia enerxética en explotación de vacún de leite (2018-CP113)
Investigador/a: María Dolores Fernández Rodríguez

Entidade financiadora: Consellería do Medio Rural

Proxecto de Investigación: 2018-CP113

Entidades participantes:

Duración, desde: 11/2018     ata: 30/06/2019

Financiación: 2750, 00 €

Título: Campo demostración estudio de eficiencia enerxética en explotación de vacún de leite (2017-CP135)
Investigador/a: María Dolores Fernández Rodríguez

Entidade financiadora: Consellería do Medio Rural

Proxecto de Investigación: 2017-CP135

Duración, desde: 1/10/2017  ata: 31/12/2018

Financiación: 1363, 64 €

Años
Todos
2018
2017

CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto