TRANSFERENCIA


Contratos e convenios de investigación con empresas


Título: Autorización ambiental integrada para a explotación porcina Porcinos Porto Do Souto, S.L.
Investigador/a: Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez

Entidade financiadora: Porcinos Porto Do Souto S.L.

Proxecto de Investigación: 2020-CE074

Duración, desde: 01/06/2020                        ata: 30/06/2022

Financiación: 5.500,00€

 

Título: Proyecto de dúas foxas de xurro de formigón e unha balsa de xurro de peai dunha explotación porcina - Exporgondo
Investigador/a: Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez

Entidade financiadora: Exporgondo Sl

Proxecto de Investigación: 2020-CE035

Duración, desde: 02/01/2020            ata: 28/04/2022

Financiación: 8.200,00€

Título: Seguimento da autorización ambiental integrada e plan de xestión de xurros dunha explotación porcina en A Baloira-Toques (A Coruña)
Investigador/a: Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez

Entidade financiadora: Particular

Proxecto de Investigación: 2019-CE220

Duración, desde: 01/01/2019                        ata: 31/12/2020

Financiación: 1.000,00€

Título: Seguimento da autorización ambiental integrada e proxecto de curricón de foxas de xurro para explotación porcina en Altopaso
Investigador/a: Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez

Entidade financiadora: Grupo Altopaso Sl

Proxecto de Investigación: 2019-CE189

Duración, desde: 02/01/2019            ata: 15/12/2020

Financiación: 8.440,00€

Título: Asesoramento técnico para as inversións nunha explotación porcina en Arteixo - A Coruña
Investigador/a: Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez

Entidade financiadora: Coporc, S Coop Galega

Proxecto de Investigación: 2019-CE0186

Duración, desde: 01/10/2019                        ata: 30/11/2020

Financiación: 1.210,00 €

Título: Asesoramento técnico para a ampliación e reforma dunha explotación porcina en Narla - Friol (Lugo)
Investigador/a: Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez

Entidade financiadora: Fernández Lamas, Sergio

Proxecto de Investigación: 2019-CE080

Duración, desde: 21/04/2019                       ata: 04/01/2021

Financiación: 6.750,00 €

 

Título: Desenvolvemento de actuacións ligadas a dirección de proxectos no ámbito dos procesos de expropiacións de bens e dereitos afectados por proxectos ferroviarios
Investigador/a: Carlos Amiama Ares

Entidade financiadora: Nortagro S.L.

Proxecto de Investigación: 2019-CE019

Duración, desde: 14/02/2019                        ata: 13/02/2021

Financiación: 10.285,00 €

Título: Seguimento da autorización ambientada integrada e plan de Xestión de xurros dunha explotación porcina en a Baloira (Torques, A Coruña).
Investigador/a: Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez

Entidade financiadora: Particular

Proxecto de Investigación: 2017-CE182

Duración, desde: 01/10/2017                        ata: 31/12/2020

Financiación: 4.300 €

Título: Oak and chesnut timber certification in Galician Forest
Investigador/a: Pablo Vila Lameiro

Entidade financiadora: irish diistillers Limited

Proxecto de Investigación: 2018-CE165

Duración, desde: 06/11/2017                        ata: 05/11/2019

Financiación: 96.000,00 €

 

Título: Proxecto de reforma de explotación porcina para a adaptación ao benestar animal en Vilarullo-Curtis
Investigador/a: Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez

Entidade financiadora: General Ganadera Gallega SA

Proxecto de Investigación: 2018-CE165

Duración, desde: 22/04/2017                        ata: 21/10/2020

Financiación: 5.220,00 €

Título: Estudo de viabilidade de uso de pellets de madeira de pino como sustrato da cría de aves
Investigador/a: Pablo Vila Lameiro

Entidade financiadora: Biomasa Forestal, S.L. PedredaAvol Sl

Proxecto de Investigación: 2018-CE060

Duración, desde: 15/02/2018                        ata: 14/07/2019

Financiación: 0,00 €

Título: Oak and chesnut timber certification in Galician forest
Investigador/a: Vila Lameiro, Pablo

Entidade financiadora: Irish Distillers Limited

Duración, desde: 06/11/2017            ata: 05/11/2019

Importe: 96000 €



BioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto