PUBLICACIÓNS


Libros e capítulos de libros


2014

Título: Fundamentos de homoloxía e Afinidade. Aplicacions.
Autores/as: Zurita de la Vega, E., Tato Sánchez del Valle, P.

ISBN, Editorial e ano de publicación 978-84-16183-59-3, Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 2014

Ano de publicación. Volume: Páxina inicial - Páxina final      2014. 1-43

LIBRO

Título: Superficies Regradas
Autores/as: Tato Sánchez del Valle, P., Zurita de la Vega, E.

ISBN, Editorial e ano de publicación: 978-84-16183-56-2, Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela

Volume: Páxina inicial - Páxina final      2014. 1-32

LIBRO


CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto