PUBLICACIÓNS


Participación en congresos e reunións científicas


Título: Modeling of environmental time series in livestock facilities by hybrid model of ARIMA with Wavelet Transform.
Autores/as: Besteiro, R., Arango, T., Fernández, M.D., & Rodríguez, M.R., (2018).

Congreso:  AgEng 2018, New engineering concepts for a valued agriculture. Wageningen

Título: Evolución y perspectivas del Lean Construction.
Autores/as: Adrio, I.; Amiama, C. (2018).

Tipo de Comunicación: oral.

Congreso:  Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). XXII Congreso Internacional de Dirección e Enxeñaría de Proxectos. Madrid.

Fechas: 11 – 13 xullo

Título: Procedimiento de aceleración del secado de un fertilizante orgánico a partir de sangre y huesos de mataderos.
Autores/as: Magide, J.M.; Varela, H. (2018).

Tipo de comunicación: Póster.

Autor: Magide, J.M.; Varela, H. (2018).

Congreso: III Symposium Nacional de Ingeniería Hortícola, I Symposium Ibérico de la SECH. Lugo.

ISBN 978-84-697-9314-5.

Data de celebración ou de publicación: 21 y el 23 de febreiro de 2018


CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto