PUBLICACIÓNS


Participación en congresos e reunións científicas


2020

Título: Evaluación de los datos capturados por cosechadoras forestales para la caracterización de capacidades efectivas de trabajo
Autores/as: Amiama, C.; Dugo, M.; Diéguez, U.; Bueno, J.

Tipo de comunicación: Oral

Congreso: XXIV Congreso internacional de dirección e ingeniería de proyectos.

Data de celebración ou de publicación. 7 – 10 xullo 2020 , Alcoy-Alicante

 

Título: Viabilidad de la aplicación de técnicas de Desing Thinking al Project Management tecnológico
Autores/as: Rama, H.; Amiama, C.

Tipo de comunicación: Oral

Congreso: XXIV Congreso internacional de dirección e ingeniería de proyectos.

Data de celebración ou de publicación. 7 – 10 xullo 2020 , Alcoy-Alicante


CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto