EQUIPO


Persoal


INVESTIGADORES PRINCIPAIS

Carlos Amiama Ares

FORMACIÓN: Doutor Enxeñeiro Agrónomo (USC, 2003)
POSTO: Profesor Titular de Universidade

Tel. +34 982 823 264
E-mail: carlos.amiama@usc.es
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1866-9135

María Dolores Fernández Rodríguez

FORMACIÓN: Doutora en Enxeñaría Agronómica (USC, 2003)
POSTO: Profesora Titular de Universidade

Tel. +34 982 823304
E-mail: mdolores.fernandez@usc.es
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4586-7620

Patricia E. Tato Sánchez del Valle

FORMACIÓN: Doutora Enxeñeira Agrónoma (USC, 2006)
POSTO: Profesora Contratada Doutora

Tel. +34 982 823 216
E-mail: patricia.tato@usc.es
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6205-4114
Pablo Vila Lameiro

FORMACIÓN: Doutor Enxeñeiro de Montes (USC, 2003)
POSTO: Profesor Contratado Doutor

Tel. +34 982 823 318
E-mail: pablo.vila.lameiro@usc.es
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3475-7776

Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez

FORMACIÓN: Doutor Enxeñeiro Agrónomo (USC, 2003)
POSTO: Profesor Titular de Universidade

Tel. +34 982 823258
E-mail: manuelramiro.rodriguez@usc.es
ORCID: ttp://orcid.org/0000-0003-1516-7869

Jose Manuel Pereira González

FORMACIÓN: Doutor Enxeñeiro Agrónomo (USC, 2003)
POSTO: Profesor Titular de Universidade

Tel. +34 982 823 305
E-mail: j.pereira@usc.es
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4153-6579

Jose Manuel Majide Ameijide

FORMACIÓN: Enxeñeiro técnico Industrial (UPM) e Graduado en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática (Universidade de León).
POSTO: Titular de Escola Universitaria

Tel. +34 982 823 236
E-mail: josemanuel.magide@usc.es
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5391-9609

Miguel Ángel, González García

FORMACIÓN: Doutor Enxeñeiro Agrónomo (USC, 1998)
POSTO: Profesor Titular de Universidade

Tel. +34 982 823254
E-mail: miguelangel.gonzalez@usc.es
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2999-8962
Máximo Antonio Dugo Patón

FORMACIÓN: Enxeñeiro Agrónomo (UCO,1984)
POSTO: Profesor Titular de Escola Universitaria

Tel. +34 982823213
E-mail: maximo.dugo@usc.es
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3420-6854

Ignacio Javier Díaz-Maroto Hidalgo

FORMACIÓN: Doutor Enxeñeiro de Montes (UPM, 1997)
POSTO: Profesor Titular de Universidade

Tel. +34 982 823 232
E-mail: : ignacio.diazmaroto@usc.es
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0552-480X

Javier Bueno Lema

FORMACIÓN: : Doutor Enxeñeiro Agrónomo (UPM, 1997)
POSTO: Profesor Titular de Universidade

Tel. +34 982 823019
E-mail: javier.bueno@usc.es
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0954-2987

COLABORADORES

Juan A. Ortega Martínez

FORMACIÓN: Doutor Enxeñeiro Agrónomo (USC, 2015) e Licenciado en Tecnoloxía dos Alimentos
POSTO: Xefe de sección Oficina Comarcal Agraria

Tel. +34 886 159 476
E-mail: juan.antonio.ortega.martinez@xunta.es
ORCID: 0000-0001-8679-876X


Hiram Varela Rodríguez

FORMACIÓN: Doctorado en Matemáticas (en curso)
POSTO: Colaborador externo de Biomodem. PDI da Universidade da Coruña (grupo de investigación M2NICA)

E-mail: hiram.varela@outlook.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6160-8739

Adriana Conde Fernández

FORMACIÓN: Enxeñeira de Montes
POSTO: Investigadora en formación

Tel. +34 982 823 207
E-mail: : adriana.conde@usc.es
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9533-3374

Roberto Besteiro Doval

FORMACIÓN: Doutor Enxeñeiro Agrónomo (USC, 2018)
POSTO: CEO BeWell Agrosolutions

E-mail: info@bewellagrosolutions.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6681-5446

CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto