PUBLICACIÓNS


Proxectos de investigación


Título: Agricultura de Precisión con millo forraxeiro - AgriPreMaF
Directores: Javier Bueno Lema
Centro: EPSE

Convocatoria: Proxectos colaborativos Campus Terra no marco do Convenio de Colaboración entre a USC e a Consellería de Cultura, Educación e Universidade polo que s regula o Campus de Especialización Campus Terra.

Proxecto: “Agricultura de Precisión con millo forraxeiro - AgriPreMaF”

Título: GO MILLOPRECISO – Agricultura de Precisión con maíz forrajero en Galicia”
Directores: Javier Bueno Lema

Convocatoria: Axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR331B).

Título: Aproveitamentos forestais intelixentes para unha xestión forestal de precisión
Investigador/a: Carlos Amiama Ares

Convocatoria: Biorredes (USC)

Código/Referencia do proxecto: ED431E 2018/09

Duración: 03/2019

Financiación: 13.000 euros

Título: Optimización de la producción de harina de sangre en condiciones de vacío y utilización de la misma como fertilizante ecológico.
Investigador/a: José Manuel Magide Ameijide

Convocatoria: Bioredes (USC)

Código/Referencia do proxecto: ED431E 2018/09

Duración: 05/ 2019 - 10/ 2020

Financiación: 6.000 euros

Título: Consolidación e estruturación 2018 GPC GI-1720 MODelización, Enerxía e Mecanización en Biosistemas (BioMODEM)
Investigador/a: Mª Dolores Fernández Rodríguez

Código/Referencia do proxecto: ED431B 2018/12 2018-PG066

Entidade financiadora: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Duración: 01/2019  - 12/2020

Financiación: 90.000 €

Título: Monitor multigás fotoacústico para la medición de concentraciones de NH3, NOx, CH4 y CO2 en el ámbito agropecuario y agroindustrial
Investigador/a: Mª Dolores Fernández Rodríguez

Entidade financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (EQC2018-004853-P)

Entidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela

Duración: 2018

Financiación: 105.000 €

Título: Estudio integral de la calidad del tapón de corcho natural mediante técnicas de análisis alternativas
Investigador/a: María Consuelo Díaz-Maroto Hidalgo e Marisol Pérez Coello

Entidade financiadora: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Dirección General de Universidades, Investigación, e Innovación (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha;

Código/Referencia do proxecto: SBPLY/17/180501/000445)

Entidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela y Universidad de Castilla-La Mancha

Duración: 09/2018  - 09/2021

Financiación: 72.000 €

Título: Axudas para o financiamento singular de actividades de Grupos de investigación
Investigador/a: Mª Dolores Fernández Rodríguez

Entidade financiadora: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Código/Referencia do proxecto: (2018-PU017)

Duración  01/2018  -  11/2018

Financiación: 8.000,00 €

Título: Caracterización de extractos obtenidos de los subproductos de la industria tonelera y la poda. Evaluación de su efecto antioxidante y sensorial en productos cárnicos.
Investigador/a: María Soledad Pérez Coello

Convocatoria: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad (Reto de Seguridad y Calidad Alimentaria, Actividad Agraria Productiva y Sostenible, Sostenibilidad de los Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima) del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, 2013-2016.

Código/Referencia do proxecto: RTA2014-00055-C03-02

Duración 02 / 2016 - 09 / 2018

Financiación: 80.000 €

 

Título: Caracterización de los extractos obtenidos a partir de subproductos de tonelería y de la poda. La evaluación de su efecto antioxidante y sensorial en productos cárnicos
Investigador/a: María Soledad Pérez Coello

Convocatoria: Programa Estatal de I+D+I orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016

Código/Referencia do proxecto: RTA2014-00055-C03-02

Duración   01/2014  -  12/2016

Financiación: 80.000 €

Título: PRODILACT. Sistema para a redución de custos nas explotacións leiteiras a través da mellora da loxística e trazabilidade na produción e distribución de pensos
Investigador/a: Carlos Amiama Ares

Convocatoria: FEADER 2012

Código/Referencia do proxecto: FEADER 2012/76

Duración 12/2012  -    07/2014

Financiación: 45520 €

Título: Estudio ecológico-selvícola de masas naturales de quercus pyrenaica willd. Análisis de su dinámica y estrutura en el NW de la Península Ibérica.

Código/Referencia do proxecto: 10PXIX291008PC DIRECCION XERAL DE I + D

Duración: 01/01/2010 - 30/10/2010


CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto