INVESTIGACIÓN


Teses doutorais


Titulo: Aplicación do método da cadea crítica ao sector da construción
Autores/as: Elena Vázquez García
Directores: Carlos Amiama Ares e Martín Barrasa Rioja
Centro: Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela
Data de Lectura: 26 / 11 / 2018
Titulo: Animal Activity to Improve the Welfare and Energy and Productive Efficiencies in Intensive
Autores/as: Roberto Besteiro Doval
Directores: Manuel Ramiro Rodríguez e Mª Dolores Fernández.
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela
Data de Lectura: 20 / 12 / 2018
Titulo: Caracterización e interacción de variables ambientales en el interior de alojamientos porcinos de transición en el Noroeste peninsular.
Autores/as: Tamara Arango López
Directores: Manuel Ramiro Rodríguez y Mª Dolores Fernández Rodríguez
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela

Data de Lectura: 18 / 12 / 2017
Titulo: Caracterización da colleita mecanizada de millo forraxeiro en Galicia. Estudos de caso e desenvolvemento de ferramentas de axuda á decisión.
Autores/as: Noelia Cascudo Cao
Directores: Carlos Amiama Ares e Javier Bueno Lema
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela
Data de Lectura: 26 / 11 / 2017
Titulo: Estudo do ambiente interior de aloxamentos para o gando porcino en fase de transición y o seu modelizado ARIMA.
Autores/as: Juan Antonio Ortega Martínez
Directores: María Dolores Fernández Rodríguez, Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez

Escola Politécnica Superior de Enxeñaría  da Universidade de Santiago de Compostela

“Cum Laude”

Data de Lectura: 17 / 12 / 2015
Titulo: Factores que condicionan la regeneración natural de Quercus robur L. en Galicia
Autores/as: Olga Vizoso Arribe
Directores: Ignacio J. Díaz-Maroto Hidalgo, Pablo Vila Lameiro
Centro: : Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela
Data de Lectura: 04 / 03 / 2016
Titulo: Repercusións técnicas, laborais e sociais da implantación do muxido robotizado nas explotacións leiteiras galegas.
Autores/as: Ángel Castro Ramos
Directores: Javier Bueno Lema, José Manuel Pereira González
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela

“Cum Laude”

Data de Lectura: 30 / 06 / 2016
Titulo: Eficiencia del Ordeño Mecánico en Vacuno de Leche
Autores/as: Antonio Lenza Carballedo
Directores: José Manuel Pereira González
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela
Data de Lectura: 25 / 01 / 2016
Titulo: Estudo do ambiente interior de aloxamentos para o gando porcino en fase de transición y o seu modelizado ARIMA.
Autores/as: Juan Antonio Ortega Martínez
Directores: María Dolores Fernández Rodríguez, Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela

“Cum Laude”

Data de Lectura: 17 / 12 / 2015
Titulo: : Evaluation of participatory agro-ecological systems as a tool for the management of protected areas. Case study National Park Viñales, Cuba
Autores/as: Yoel Martínez Maqueira
Directores: Ignacio J. Díaz-Maroto Hidalgo y Ernesto Mújica Benítez
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela

“Cum Laude” 1, “Mención Internacional” 1

Data de Lectura: 18 / 12 / 2014
Titulo: Distribución de la irradiación solar global, directa y difusa en la ciudad de Coruña
Autores/as: María del Carmen Meizoso López,
Directores: Miguel Angel Gonzalez Garcia, Benigno Antonio Rodríguez Gómez, Antonio Paz Gonzalez
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela

CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto