PUBLICACIÓNS


Teses doutorais


2016

Título: Factores que condicionan la regeneración natural de Quercus robur L. en Galicia
Autores/as: Olga Vizoso Arribe
Directores: Ignacio J. Díaz-Maroto Hidalgo, Pablo Vila Lameiro
Centro: : Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela
Data de Lectura: 04 / 03 / 2016
Título: Repercusións técnicas, laborais e sociais da implantación do muxido robotizado nas explotacións leiteiras galegas.
Autores/as: Ángel Castro Ramos
Directores: Javier Bueno Lema, José Manuel Pereira González
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela

“Cum Laude”

Data de Lectura: 30 / 06 / 2016
Título: Eficiencia del Ordeño Mecánico en Vacuno de Leche
Autores/as: Antonio Lenza Carballedo
Directores: José Manuel Pereira González
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela
Data de Lectura: 25 / 01 / 2016

CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto