PUBLICACIÓNS


Teses doutorais


2017

Título: Caracterización e interacción de variables ambientales en el interior de alojamientos porcinos de transición en el Noroeste peninsular.
Autores/as: Tamara Arango López
Directores: Manuel Ramiro Rodríguez, Mª Dolores Fernández Rodríguez
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela

“Cum Laude” Mención internacional

Data de Lectura: 18 / 12 / 2017
Título: Caracterización da colleita mecanizada de millo forraxeiro en Galicia. Estudos de caso e desenvolvemento de ferramentas de axuda á decisión.
Autores/as: Noelia Cascudo Cao
Directores: Carlos Amiama Ares, Javier Bueno Lema
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela
Data de Lectura: 26 / 11 / 2017

CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto