PUBLICACIÓNS


Teses doutorais


2018

Título: Aplicación do método da cadea crítica ao sector da construción
Autores/as: Elena Vázquez García
Directores: Carlos Amiama Ares, Martín Barrasa Rioja
Centro: Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela
Data de Lectura: 26 / 11 / 2018
Título: Animal Activity to Improve the Welfare and Energy and Productive Efficiencies in Intensive
Autores/as: Roberto Besteiro Doval
Directores: Manuel Ramiro Rodríguez, Mª Dolores Fernández.
Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela

“Cum Laude” Mención internacional

Data de Lectura: 20 / 12 / 2018

CompartirBioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto