TRANSFER


State Funded Research Contracts


Title: Campo demostración estudio de eficiencia enerxética en explotación de vacún de leite (2018-CP113)
Investigator: María Dolores Fernández Rodríguez

Entidade financiadora: Consellería do Medio Rural

Proxecto de Investigación: 2018-CP113

Entidades participantes:

Duración, desde: 11/2018     ata: 30/06/2019

Financiación: 2750, 00 €

Years
All
2018
2017

ShareBioMODEM - Biosystems Engineering
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

Website funded by Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional through its grants program for the structuring and settlement of competitive research units as well as other promotion actions inside the Galician universitary system, and more specifically, through the program aimed for groups with potential for growth inside the Galician university system. Funded also by Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUTION 14th December 2018). BioMODEM has been appointed as “Group with Potential for Growth” by Xunta de Galicia since 2008.

  @ 2020 BioMODEM BIOSYSTEMS ENGINEERING   |   Legal Notice   |  Privacy Policy   |   Cookies Policy   |   Contact