Grupo de Investigación GI-1720

Universidad Santiago de Compostela

O grupo de investigación BioMODEM, acrónimo de Modelización, Enerxía e Mecanización en Biosistemas, pertence á Universidade de Santiago de Compostela, situado na Escola Politécnica Superior de Enxeñaría do Campus de Lugo. Centra o seu ámbito de investigación, nas smart farming e o desenvolvemento sustentable do mundo rural, tanto para empresas , particulares e Administracións públicas. Cunha visión de bioeconomía circular, a eficiencia e a sustetabilidade son eixos transversais da nosa actividade investigadora


MÁIS INFORMACIÓN
ÚLTIMAS NOVAS

BioModem participa como socio no proxecto innovador PURINPRECISO

02/01/2024

Entre os novos grupos operativos aprobados a través das axudas para a execución de proxectos innovadores da Asociación Europea da Innovación (AEI), o proxecto innovador PURINPRECISO no que o grupo BioModem da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría participa como socio, acaba de ser aprobado.

 

O Grupo Operativo PURINPRECISO ten como obxectivo principal deseñar e probar un equipo para análise, control e documentación dixital en tempo real da aplicación de puríns con tanques distribuidores para o seu uso como fertilizantes.


VER MÁIS NOVAS


BioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto